Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a.
Degneløkke 14, Vester Sottrup,  6400 Sønderborg - CVR nr. 39 52 07 53

Kontakt    Om vandværket    SMS Service    Betalingsservice    Forbrugerinformation    Takstblad    Årsrapport og budget
Forsyningsområde    Beredskabsplan    Vandanalyser    Vedtægter    Regulativ    Kontrolmanual
   Flytning  Forsiden

Vandværkets ledelse
Ole RaarupFormand
Ole Raarup
Højlund 75
Vester sottrup
6400 Sønderborg
E-mail: ole.raarup@bbsyd.dk
Tlf. 28 69 46 97
Tiltrådt den 9/3 2015
Bestyrelsesmedlem
Finn Kublick
Gl. Landevej 27
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
E-mail: fk@pehama.dk
Tlf. 29 28 80 47
Tiltrådt den 19/3 2018


svenderikNæstformand
Svend Erik Feldstedt
Lerløkke 37
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
E-mail: sejfeld@gmail.com
Tlf. 25 70 67 65
Tiltrådt den 9/3 2015
Kristian LaustenBestyrelsesmedlem
Kristian Lausten
Snogbæk nederby 11 A
Ø. Snogbæk
6400 Sønderborg
E-mail: tklausten@bbsyd.dk
Tlf. 20 71 74 46
Tiltrådt den 15/3 1994


Mogens Knudsen
Kasserer
Mogens Knudsen
Højlund 120
Vester sottrup
6400 Sønderborg
E-mail: mk@vestersottrup-vand.dk
Tlf. 22 18 63 63
Tiltrådt den 1/4 1987

Henvendelse angående opkrævning af vandafgift,
flytning, måleraflæsning eller lignende bedes
rettet til vandværkets kasserer, Mogens Knudsen,
Telefonisk henvendelse kan ske på tlf. 22 18 63 63.
Post vedrørende vandværket bedes sendt direkte
til et bestyrelsesmedlem og ikke til vandværkets adresse.
Bankforbindelse:
  Kreditbanken, konto: 7931 1127595
     IBAN-nummer: DK2379310001127595
     BIC-kode: AAKRDK22 (SWIFT-adresse)
  Andelskassen, konto 5953 4031303